Vstup do areálu mají osoby:
Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 7.6.2021
Které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,
a u pokladny předloží doklad s výjimkou dětí do 6 let věku o:
 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:
  •  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem
 
f) osoba předloží potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o absolvování povinného testování zaměstnanců  nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem.
 
g) osoba předloží čestné prohlášením, resp. čestné prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy o absolvování povinného testování ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem.