Pravidla
pro rezervaci tenisových kurtů a hřišť na plážový volejbal
v areálu
Aquaparku Vodní ráj v Jihlavě
 
pro zkvalitnění našich služeb a pro Vaši lepší informovanost zavádíme s účinností od 1. dubna  2013 nové pravidla objednávání a rušení stálých a jednorázových rezervací tenisových kurtů a hřišť na plážový volejbal :
Stálé (celosezónní ) rezervace
  1. Systém objednávek
- všichni klienti, kteří využívali v předešlé sezoně stále rezervace  budou
  telefonicky  nebo písemně kontaktováni nejpozději do 31. března.
- požadavky na stále rezervace je možné zasílat e-mailem na adresu: vodniraj@smj.cz
- všem stávajícím klientům bude přednostně nabídnut totožný termín a rozsah rezervace
- nepodaří-li se klienta opakovaně kontaktovat bude rezervace automaticky zrušena
- od 1. dubna  bude otevřen rezervační on-line systém na našich webových stránkách 
 
  1. Storno poplatky
- z důvodu častých nedostavení se klientů na rezervaci jsou zavedeny storno poplatky
- záloha na storno poplatky ve výši 3 hracích jednotek bude vyžadována po klientovi při  
  úhradě první rezervované jednotky
- požadovaná částka storno poplatku bude uhrazena proti dokladu o zaplacení zálohy
- klienti potvrzením stále rezervace automaticky stvrzují, že byli se storno poplatky  
  seznámeni a akceptují tato pravidla
- bezplatné zrušení objednané jednotky prostřednictvím on-line systému a nebo telefonicky   
  (567 230 166) lze nejpozději 24 hodin předem
- storno poplatek za nedodržení tohoto času je 100% ceny za objednané jednotky
- pokud nebude 24 hodin předem rezervace zrušena, klientovi se automaticky ze zálohy
  odečte 100% ceny za neodehranou jednotku. Pouze v případě špatného počasí (déšť), 
  nebude cena odečtena
- pokud se klient 3x bez včasného zrušení, nedostaví na objednanou rezervaci, bude mu  
  automaticky stálá rezervace zrušena z důvodu velké poptávky stálých rezervací a daných
  časů
- při ukončení stále rezervace bude klientovi nevyčerpaná záloha vrácena v plné výši nebo má
  možnost klient zálohu v rámci 3 posledních termínů vyčerpat
 
Jednorázové rezervace
 
  1. Systém objednávek
•Rezervovat se můžete osobně na pokladně Vodního ráje, telefonicky na č. 567 230 166 nebo on-line na www.vodni-raj.cz.  max. na 1 týden  dopředu.
•Rezervace objednávek jsou závazné
 
 
•Rezervace služeb lze zrušit osobně, telefonicky nebo on-line, nejpozději 4 hodiny před objednaným termínem.  V případě zrušení rezervace v době kratší než 4 hodiny před začátkem nebo v případě nevyzvednutí rezervované aktivity bez předchozí omluvy, bude účtován stornopoplatek v plné výši ceny za hrací jednotku.